“21 de secrete ale milionarilor” de Brian Tracy

“O persoană care are un scop cert în viaţă va realiza tot ce şi-a propus, în ciuda obstacolelor pe care le are de întîmpinat. O persoană care nu are nici un scop în viaţă nu va realiza nimic, chiar dacă drumul pe care îl urmează este uşor de străbătut.” – Thomas Carlyle


Şapte paşi, care vă va ajuta să vă realizaţi obiectivele, în aşa fel încît să deveniţi în final milionari:

  • În primul rînd, trebuie să vă hotărîţi ce anume doriţi de la viaţă, în mod deosebit în ceea ce priveşte viaţa voastră financiară. Cei mai mulţi oameni nu fac niciodată acest lucru.
  • În al doilea rînd, trebuie să vă notaţi obiectivele într-un mod clar şi distinct. În momentele în care vă aşterneţi obiectivele pe hîrtie, ia naştere o relaţie extraordinară între spiritul vostru şi instrumentul de scris – mîna voastră.
  • În al treilea rînd, stabiliţi-vă un termen limită pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte! Dacă un obiectiv este prea amplu, acordaţi-i mai multe termene limită! Stabiliţi-vă o ţintă pe care s-o atingeţi!
  • În al patrulea rînd, întocmiţi-vă o listă cu toate aspectele pe care le consideraţi necesare pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte. Iar dacă vă vin mereu idei noi, adăugaţi-le pe listă pînă cînd aceasta devine completă!
  • În al cincilea rînd, transformaţi-vă lista în plan de acţiune. Stabiliţi care este primul pas pe care trebuie să-l faceţi şi care este următorul. Treceţi la acţiune ţinînd cont de importanţa fiecărui pas în parte!
  • În al şaselea rînd, transformaţi-vă planul în realitate cît mai repede posibil! Este uimitor cîte obiective şi planuri extraordinare nu ajung niciodată să fie finalizate din cauza tergiversărilor şi amînărilor de tot felul.
  • În al şaptelea rînd -şi poate lucrul cel mai important – încercaţi să faceţi ceva în fiecare zi care să vă aducă măcar cu un pas mai aproape de atingerea celui mai important obiectiv  al vostru! Această hotărîre  de a face ceva în fiecare zi vă va asigura succesul în orice doriţi să întreprindeţi în viaţă!

Iată un exerciţiu extrem de util! Luaţi o foaie de hîrtie şi scrieţi cuvîntul “Obiective”, după care puneţi data din ziua respectivă. Alcătuiţi apoi o listă din 10 obiective pe care doriţi să le realizaţi în următoarele 12 luni! Scrieţi-vă obiectivele folosind verbele la trecut, ca şi cînd a trecut un an, iar voi le-aţi realizat deja. Începeţi fiecare propoziţie cu pronumele “Eu” pentru a le conferi obiectivelor voastre un caracter cît mai personal.


De acum înainte, trebuie să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru toate acţiunile pe care le-aţi făcut sau pe care le veţi face vreodată. Nu trebuie să căutaţi scuze sau să daţi vina pe alţii pentru problemele sau defectele voastre! Încetaţi să vă mai plîngeţi de lucrurile care vă provoacă tristeţe şi nefericire! Nu-i criticaţi pe cei din jurul vostru pentru orice nereuşită din viaţa voastră, căci voi sunteţi cei care purtaţi întreaga responsabilitate pentreu aceste eşecuri. Dacă nu vă convine ceva în viaţa voastră, depinde doar de voi să realizaţi o schimbare în acest sens, căci voi sunteţi căpitanii vieţii voastre!

Consideraţi-vă nişte liber-profesionişti! În momentul în care vă consideraţi liber-profesionişti, dezvoltaţi mentalitatea unui întreprinzător – mentalitatea unor indivizi extraordinar de independenţi, responsabili pentru actele lor şi gata de a porni la acţiune cu propriile lor mijloace. În loc să aşteptaţi desfăşurarea lucrurilor, voi sunteţi acei care le determinaţi desfăşurarea cursului acestora. Trebuie să vă consideraţi căpitanii vieţii voastre. Voi trebuie să preluaţi frîiele sănătăţii voastre fizice, ale situaţiei voastre financiare, ale carierei, ale relaţiilor, ale stilului de viaţă, ale căminului, maşinii şi ale fiecărui aspect din viaţa voastră! Acesta este modul de gîndire a oamenilor care au ajuns milionari prin forţe proprii!


“Cînd veţi începe să faceţi ceea ce vă place într-adevăr, nu veţi mai munci nici măcar o zi din viaţa voastră!” – Brian Tracy


Puneţi în practică formula “Peste 40 de ore”! Această formulă se referă la cele peste 40 de ore pe care le lucrezi pe săptămînă pentru a putea supraveţui; toate orele pe care le lucrezi după program, depăşind cele 40 de ore, sunt destinate succesului personal. Dacă lucrezi doar 40 de ore pe săptămînă, nu faci altceva decît să supraveţuieşti. Nu vei deveni niciodată un as şi nu vei cunoaşte niciodată succesul financiar şi nici respectul colegilor tăi. Te vei menţine mereu la statutul de muncitor mediocru, care nu lucrează mai mult de 40 de ore pe săptămînă.


“Procesul permanent de învăţare este cerinţa minimă pentru obţinerea succesului în orice domeniu de activitate.” – Denis Waitley

Lectura este pentru mintea omenească un exerciţiu vital, la fel cum este gimnastica pentru trupul uman. Dacă citeşti o oră în fiecare zi înseamnă că citeşti o carte pe săptămînă. Iar o carte pe săptămînă înseamnă 50 cărţi pe an. 50 de cărţi pe an înseamnă 500 de cărţi în pe care le vei citi în următorii 10 ani. De vreme ce un om obişnuit citeşte doar o singură carte pe an, voi – în momentul în care atingeţi performanţa de a citi o carte pe săptămînă – veţi descoperi că aveţi un atu mult mai mare faţă de oamenii cu care lucraţi în cariera voastră. Aşadar, acordînd doar o singură oră pe zi lecturii, veţi deveni cei mai inteligenţi şi mai bine plătiţi oameni din cadrul companiei unde lucraţi.

 Frecventaţi orice curs sau seminar care v-ar putea ajuta să deveniţi nişte aşi în domeniul în care lucraţi. Această îmbinare extraordinară a cărţilor, programelor educaţionale şi a seminarilor vă va oferi posibilitatea să “economisiţi” sute de ore din timpul vostru şi mii de dolari, dar şi foarte mulţi ani de muncă asiduă depusă în slujba succesului financiar pe care doriţi să-l obţineţi.


“Trebuie să păstraţi o parte din tot ceea ce cîştigaţi, căci – dacă nu ştiţi să economisiţi bani – atunci, sămînţa măreţiei nu este sădită în voi” – W. Clement Stone

Motivul principal pentru care oamenii ajung la pensie săraci îl constituie impulsul lor nemăsurat de a face cumpărături. Ei văd un lucru care le place şi îl cumpără fără să stea prea mult pe gînduri, devenind astfel victimele “Legii lui Parkinson”, care spune că, adesea, “cheltuielile se ridică la nivelul veniturilor”. Asta înseamnă că – indiferent de cît cîştigi – cheltuieşti tot, plus încă ceva deasupra. Astfel, nu reuşeşti niciodată să scapi de datorii şi să atingi o situaţie financiară prosperă.


Toate afacerile de succes se bazează pe încredere. Succesul în obţinerea statutului de milionar este în primul rînd determinat de numărul de oameni care au încredere în voi şi care sunt dornici să lucreze cu voi, să vă crediteze, să vă împrumute bani, să vă cumpere produsele, să apeleze la serviciile voastre şi să vă ajute în vreme de restrişte. Caracterul uman este activul cel mai important de care dispuneţi pe tot parcursul vieţii voastre, iar acest caracter se bazează pe integritatea de care daţi dovadă în tot ceea ce întreprindeţi.

Nu faceţi şi nu spuneţi niciodată un lucru despre care nu credeţi că este cinstit, corect şi drept. Refuzaţi să vă compromiteţi integritatea. Conduceţi-vă mereu existenţa după cele mai înalte standarte pe care vi le-aţi impus!


“”Un om şovăielnic este un om nestatornic în tot ceea ce face”. Porniţi la acţiune cu cît mai multă hotărîre!” – Brian Tracy

Atunci cînd vă veţi forma obiceiul de a vă stabili priorităţile în viaţă şi de a vă concentra asupra loc cu toată sinceritatea, veţi reuşi să realizaţi tot ce vă doriţi.


Cea mai mare parte din succesul şi fericirea de care vă bucuraţi în viaţă este adesea determinată de relaţiile pe care le stabiliţi în afacerile şi în viaţa voastră personală. Cu cît cunoaşteţi mai mulţi oameni care vă influenţează pozitiv, cu atît veţi obţine mai repede succesele scontate.

La fiecare punct de cotitură din viaţa voastră, vă aşteaptă cineva – fie pentru ajutor, fie pentru a vă împiedica în atingerea ţelurilor dorite. Oamenii care au succes în viaţă ştiu să-şi creeze şi să-şi păstreze o reţea bine alcătuită din relaţii extraordinare, care îi ajută să realizeze mult mai multe lucruri decît cei care se întorc seara acasă şi se uită la televizor.

Relaţiile pe care le aveţi cu semenii voştri au o influenţă extraordinar de mare asupra întregii voastre vieţi. Practic, toate problemele cu care vă este dat să vă confruntaţi sunt rezultatul relaţiilor nepotrivite pe care le aveţi cu oamenii nepotriviţi. Şi – prin extensie – toate succesele pe care le obţineţi în viaţă sunt rezultatul relaţiilor extraordinare pe care le aveţi cu oameni extraordinari – oameni care vă ajută şi pe care îi ajutaţi la rîndul vostru. Mai mult de 90% din succesul vostru este determinat de “grupul de referinţă”. Acest grup este alcătuit din oamenii care constituie anturajul vostru – oameni cu care vă identificaţi şi cu care vă petreceţi timpul.

Dacă vreţi să aveţi succes în viaţă, atunci trebuie să vă asociaţi cu oameni optimişti şi fericiţi, care au ţeluri înalte şi care păşesc mereu înainte. Trebuie, în acelaş timp, să vă îndepărtaţi de oamenii care au o natură extrem de pesimistă, critică şi mereu nemulţumită. Dacă vreţi să atingeţi piscurile înalte, unde numai vulturii ajung, nu trebuie să vă asociaţi cu găinile.


“Obişnuiţi-vă în viaţă să faceţi lucrurile de care vă temeţi! Dacă faceţi acest lucru, teama va muri cu desăvîrşire!” – Ralph Waldo Emerson

“Nimic nu poate înlocui perseverenţa! Nici talentul – nimic nu este mai bine cunoscut în lume ca oamenii hărăziţi cu talent, dar fără succes în viaţă. Nici geniul – a fi un geniu nerăsplătit  a devenit echivalentul unui proverb. Nici educaţia – lumea este plină de “epave” cu studii. Numai perseverenţa şi voinţa de fier sunt omnipotente.” – Calvin Coolidge

Curajul de a persevera în faţa dezamăgirilor şi greutăţilor vieţii este cel care vă va conferi succesul visat. Adevărata voastră valoare constă în dorinţa acerbă de a persevera mai mult decît oricine altcineva.

Viaţa vă supune la “testul perseverenţei” atunci cînd vă confruntă cu greutăţi, dezamăgiri, eşecuri, ratări sau crize. Acestea sunt momentele în care trebuie să vă demonstraţi – vouă şi celora din jurul vostru – aluatul din care sunteţi plămădiţi.

“Circumstanţele nu-l fac pe om. Ele doar îl dezvăluie – lui însuşi – adevărata natură.” – Epictet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.